Liga Zimowa 2023

STARTUJEMY 11/12 listopad 2023

Harmonogram spotkań w linku poniżej (kliknij BOISKO danego rocznika)

kliknij>BOISKO ZBARASKA (2010,2011,2012,2015,2016)

kliknij >BOISKO BIAŁOWIESKA (2013,2014)

 

 

Zasady gry:

1. Organizatorzy: RSsport
2. Liga rozgrywa mecze zgodnie z załączonym harmonogramem
3. Miejsce: Praska Arena Futbolu ul. Zbaraska 3 oraz Arena Białowieska 22 Warszawa
4. Uczestnictwo
     4.1. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników.
     4.2. Drużyny mają obowiązek posiadania strojów sportowych.
     4.3. Wszystkich uczestników ligi obowiązują zasady „Fair Play”.
     4.4. Zawodnicy dają organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników Ligi              (relacja foto z Ligi).
     4.5. Opłata za uczestnictwo w lidze wynosi 2000 zł +8% VAT (5 osobowe) / 3000 zł + 8% VAT (7 i 9 osobowe)
     4.6. Kwotę za uczestnictwo w Lidze drużyna wpłaca gotówka najpóźniej po 4 meczu Ligowym
5. Zasady gry
    5.1. Mecze odbywają się w wyznaczonym polu gry. (40/28m/ 62/34m oraz 72/42m)
    5.2. Bramki o wymiarach 3×1,55 m/ 5/2m.
    5.3. Mecze rozgrywane są piłką w rozmiarze „4”.
    5.4. Czas trwania jednego meczu to 3×25 minut.
    5.5. Liczba zawodników na boisku:
        5.5.1. W meczach uczestniczy 4 zawodników w polu + bramkarz.
    5.6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy) lub w innym obuwiu sportowym (obowiązuje zakaz gry we wkrętach).
     5.7. W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają stroje sportowe w tym samym kolorze, sędzia zarządza losowanie między kapitanami, o to która z drużyn zagra w znacznikach.
    5.8. Zawodnicy muszą być wpisani do Sprawozdania sędziowskiego z takimi numerami jakie posiadają na koszulkach.
6. Przepisy gry
    6.1. W trakcie trwania LZ stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej.
    6.2. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.
    6.3. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.
    6.4. Rzut karny wykonuje się z odległości 8 m od środka linii bramkowej.
    6.5. Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni.
    6.6. Wznowienie piłki (aut bramkowy) przez bramkarza – nogą z pola karnego z piłki stojącej, na swoją połowę – zespół przeciwnika wycofany na swoją połowę, może wykonać doskok presingowy dopiero po zagraniu piłki przez bramkarza. W rozgrywkach siedmioosobowych – dwóch zawodników może zostać na połowie przeciwnika, reszta wraca na swoją połowę boiska. W rozgrywkach pięcioosobowych cały zespół wraca na swoją połowę boiska.

Wznowienie piłki po chwycie z gry przez bramkarza – jako kontratak może wyrzucić lub wykopać w dowolne miejsce boiska
    6.7. Rzuty z autu wykonywane poprzez wprowadzenie piłki nogą na dwa kontakty / wprowadzenie, zagranie / po drugim kontakcie można zdobyć bramkę.
    6.8. Zmiany lotne (bez konieczności zgłaszania sędziemu).
7. Kary
Od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
    • Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1 minutę, w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek wykluczenia zawodnika, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika),
    • Czerwona kartka (będąca skutkiem drugiej kary czasowej) powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu niezależnie od fazy rozgrywek.
8. Punktacja
    8.1. Drużyna otrzymuje:
        • Za zwycięstwo – 3 punkty,
        • Za remis – 1 punkt,
        • Za przegrany mecz – 0 punktów.
    8.2. W Lidze kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
    8.3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu         decydują kolejno:
    8.3.1. Wynik bezpośredniego spotkania,
    8.3.2. Bardziej korzystna bilans bramek ze wszystkich spotkań rozegranych,
    8.3.3. Większa liczba strzelonych bramek,
    8.3.4. Mniejsza liczba straconych bramek,
    8.3.5. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego).
    8.3.6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. 8.3 biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
    8.3.7. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego.
    8.3.8. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacji i zdarzeń rozstrzyga Organizator.

9. System rozgrywek
    9.1. W LZ uczestniczy 8 zespołów, mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym zgodnie z załączonym harmonogramem rozgrywek.
    9.2. Drużyna w przypadkach losowych może jeden raz przełożyć zaplanowany mecz, ale nie później niż 24h przed spotkaniem.
    9.3. W przypadku niezastosowania się do wymogu z pkt. 9.2 lub przełożenia meczu więcej niż raz, drużyna przeciwna może ubiegać się o walkower w stosunku bramkowym 3:0.
10. Nagrody
    10.1. Puchary dla drużyn z miejsc 1-3.
    10.2. Medale dla zawodników drużyn z miejsc 1-3.
    10.3. Nagrody indywidualne:  król strzelców.
11. Postanowienie końcowe
     11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
    11.2. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w zawodach, jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
    11.3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.
    11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
    11.5. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas wszystkich meczów LIGI ZIMOWEJ.

Warunki uczestnictwa

  • Wpisowe do turnieju wynosi 200zł na konto RSsport: 47 1160 2202 0000 0002 4770 6627
  • Drużynę zgłaszamy poprzez formularz rejestracyjny FORMULARZ
  • Każda drużyna może się składać maksymalnie z 18 zawodników i dwóch opiekunów
  • O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie płatności za wpisowe

 

Kontakt
Sebastian
tel. 690895644
e-mail: sebastian@rssport.pro 

 

Odwiedź stronę ligi na Facebooku


Nasi partnerzy: